Kumbabhishekams

in
- CTRP Kumbhabhishekam 2017 (Collapse)
Service Code Service Name Amount($) Add to service list
KUMK30 CTRP Kumbhabhishekam 2017 0.00
KUMK36 CTRP Kumbhabhishekam 2017 Annadanam Sponsor 0.00
KUMK37 CTRP Kumbhabhishekam 2017 Flower Sponsor 0.00
KUMK32 CTRP Kumbhabhishekam 2017 Gopuram Gold Plating Sponsor 1001 1001.00
KUMK33 CTRP Kumbhabhishekam 2017 Kalyanam Sponsor 501 501.00
KUMK31 CTRP Kumbhabhishekam 2017 Rajagopuram Gold Plating Sponsor 2501 2501.00
KUMK34 CTRP Kumbhabhishekam 2017 Vigraha Abhishekam Sponsor 251 251.00
KUMK35 CTRP Kumbhabhishekam 2017 Yagasala Puja Sponsor 101 101.00

Service Items